Изграждане на покриви

На пръв поглед изграждането на Вашия нов покрив изглежда доста сложна и почти невъзможна задача.

Главната причина за сложността на тази контрукция е свързана със сложните изчисления за създаването на плана, както и с тяхното разчитане по време на самото